RUTA DEL DISSENY BCN

Estamos renovando la Ruta del Diseño de Barcelona.
Más información en cultura-impuqv@bcn.cat

Estem renovant la Ruta del Disseny de Barcelona.
Més informació a cultura-impuqv@bcn.cat

We are renewing the BCN Designer Route.
More information in the e-mail cultura-impuqv@bcn.cat

Stiamo rinnovando la Rotta del design BCN.
Ulteriori informazioni nell'email cultura-impuqv@bcn.cat